Mr And Mrs poster
Share Drama:

Mr And Mrs

Chinmay Mandlekar, Madhura Welankar Satam, Priyadarshan Jadhav, Aniruddha Joshi, Yashashree Upasni, and others..

  • Production : Rujuta Productions, Terracomm Media
  • Producer : Naren Chavan, Rujuta Chavan, Abhijeet Satam
  • Writer : Aslam Parvez
  • Director : Priyadarshan Jadhav
  • Music Composer : Hrishikesh Kamerkar
  • Set Design : Prasad Walawalkar
  • Lights : Bhushan Desai
No Shows Available Currently.